Zájem televizních tvůrců o spolupráci s Filmovou nadací roste

Partnerství uzavřené mezi Českou televizí a Filmovou nadací RWE & Barrandov Studio se pozitivně odrazilo na počtu přijatých žádostí v kategorii televizní tvorby.
  • Partnerství Filmové nadace s ČT výrazně motivuje televizní scenáristy
  • Nadací oceněné texty jsou pro producenty stále atraktivnější

V Praze dne 12. listopadu 2012 Partnerství uzavřené mezi Českou televizí a Filmovou nadací RWE & Barrandov Studio se pozitivně odrazilo na počtu přijatých žádostí v kategorii televizní tvorby. V aktuálním kole 7. ročníku výběrového řízení obdržela nadace v daném žánru 42 textů. Nadační výbor jich však může posuzovat pouze 34, protože 8 žádostí nesplnilo předepsaná kritéria. Dále bylo přijato 24 filmových scénářů a 24 povídek a námětů. Mezi nejúspěšnější autory může nadace rozdělit až 400 tisíc korun.

„Letos se počet děl v kategorii televizní tvorby oproti loňsku více než zdvojnásobil.Vzrůstající zájem autorů o tuto oblast nás těší a potvrzuje, že jsme se při hledání partnerů nadace vydali správným směrem", říká Martin Chalupský, předseda správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a ředitel komunikace RWE Transgas. „Na druhou stranu se nám nedaří snížit počet žádostí, které musíme tvůrcům vrátit k přepracování, protože neodpovídají zadaným požadavkům. Autoři často zapomenou přiložit povinnou explikaci k dílu či dodají text, který nesplňuje ani jasné parametry scénáře, ani filmové povídky. Letos jsme na dané téma pořádali obsáhlý vzdělávací seminář v rámci MFF Karlovy Vary, ale uvědomujeme si, že v tomto směru má před sebou nadace ještě mnoho práce."

V nedávné době zaznamenala nadace nebývalý úspěch na produkčním poli. „Z 16 děl podpořených v roce 2011 se nám podařilo uzavřít opční smlouvy na čtyři z nich a pátá smlouva je v jednání. Tento nebývalý úspěch ukazuje, že nadace funguje dobře také jako prostředník mezi autory scénářů a jejich možnými realizátory," říká Petr Tichý, člen správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a generální ředitel Barrandov Studio. „Své zájemce našly i produkčně náročné texty Il Boemo Petra Václava a První dáma Jana a Drahoslava Makovičkových. V obou případech jde o historické velkofilmy. Nyní už jejich realizace závisí na produkčních společnostech."

Slavnostní vyhlášení vítězů druhého kola 7. ročníku výběrového řízení se uskuteční v lednu příštího roku. Podrobné informace o činnosti Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a vítězích předchozích kol výběrového řízení jsou k dispozici na internetových stránkách nadace.