Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku

FILMOVÉ NADACE v oblasti literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář 

údaje označené * jsou povinné

 

Žadatel:

Adresa trvalého pobytu

Spoluautoři:

V případě spoluautorství podává žádost pouze jeden z autorů za všechny spoluautory a garantuje správnost a pravdivost údajů o ostatních autorech a také informovanost spoluautorů o obsahu zaslané žádosti.

%
%
Adresa trvalého pobytu
%
Adresa trvalého pobytu
%
Adresa trvalého pobytu

Dílo:

Sdělení žadatele, komu a kde literární dílo případně nabízel vč. různých webů, účast a umístění v jiných soutěžích. Pokud dílo nebylo dosud nikde prezentováno, uveďte „bez historie“ apod.
Uvedení veškerých žadatelem obdržených dotací, půjček, tvůrčích stipendií, finančních výpomocí či jiných finančních příspěvků na vytvoření díla nebo odměn za vytvoření díla před datem podání žádosti, vč. uvedení jejich poskytovatelů. Pokud žádné prostředky nebyly poskytnuty, uveďte „žádné“ apod.
Např. kopie licenční/opční smlouvy (bez finančních údajů), souhlas autora námětu nebo literární předlohy se zpracováním díla ve scénáři, souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého autora v soutěži, souhlas školy v případě školního díla.

Prohlášení žadatele: