Základní informace

FILMOVÁ NADACE byla v roce 2006 zřízena především za účelem podpory scenáristické přípravy české hrané filmové tvorby. Dále se nadace zabývá hledáním cest k realizaci podpořených scénářů a podporou vzdělávání v oblasti české audiovizuální tvorby.

Nadace vyhlašuje jednou ročně k 28. únoru výzvu k přihlášení do scenáristické soutěže v oblasti literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář ve dvou kategoriích.

Členové správní rady:

 • Martin Chalupský – předseda správní rady
  ředitel komunikace energetické firmy innogy v ČR
 • Petr Tichý – člen správní rady
  generální ředitel a předseda představenstva Barrandov Studio
 • Helena Uldrichová – člen správní rady
  vedoucí Filmového centra České televize

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě doporučení členů výboru:

 • Ivo Mathé, předseda výboru
  producent, autor, mediální konzultant a pedagog
 • Ivo Trajkov, člen výboru
  režisér, dokumentarista, producent a dramaturg
 • Kristián Suda, člen výboru
  dramaturg a scenárista
 • Zuzana Kopečková, členka výboru
  dramaturgyně, spisovatelka a scenáristka