Přihlášení scénáře

Jednou ročně vyhlašuje nadace scenáristickou soutěž, do které autoři s trvalým bydlištěm v Česku mohou přihlásit dosud nerealizované scénáře celovečerních hraných filmů. Podrobné podmínky soutěže jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování nadačních příspěvků.

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích. Kterýkoliv scénář splňující podmínky soutěže je možné přihlásit do Hlavní kategorie. Do kategorie Hvězda zítřka mohou své scénáře přihlásit pouze autoři do 33 let, kteří dosud nemají realizovaný žádný scénář celovečerního hraného filmu.

Kompletní přihláška se skládá z vyplněného formuláře žádosti pro zvolenou kategorii a díla tj. autorské explikace spojené se scénářem. Podklady se zasílají elektronicky ve formátu uvedeném v Pravidlech na e-mailovou adresu info@filmovanadace.cz. O přijetí přihlášky jsou autoři informování a po zpracování všech došlých žádostí obdrží potvrzení o zařazení díla do soutěže v podobě registračního e-mailu. Termín ukončení příjmu žádostí je k 28. únoru každého kalendářního roku (do půlnoci) a přestupný rok nemá na termín uzávěrky vliv.

Soutěžní scénáře hodnotí výbor nezávislých odborníků, který nadaci doporučí nejlepší díla. Díla jsou do soutěže zasílána bez uvedení jména autora, takže posuzování probíhá anonymně a všichni autoři mají stejnou šanci.

Výsledky jsou vyhlašovány obvykle v době konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. S autory vybraných scénářů uzavírá nadace smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. Na webových stránkách nadace zveřejňuje tiskovou zprávu a Informace o vítězných dílech. Přehled oceněných autorů a jejich děl je uveden na stránkách nadace v sekci Oceněná díla. Všechny zaregistrované účastníky soutěže nadace také informuje o vyhlášení výsledků e-mailem.

Další odkazy


Příjem žádostí pro rok 2023 byl ukončen. Aktuálně platná Pravidla soutěže a formuláře žádostí pro uzávěrku k 28. únoru 2024 již naleznete v odkazech.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat, vaše dotazy rádi zodpovíme.