Přihlášení scénáře

Jednou ročně vyhlašuje nadace scenáristickou soutěž, do které autoři s trvalým bydlištěm v Česku mohou přihlásit dosud nerealizované scénáře celovečerních hraných filmů. Termín ukončení příjmu žádostí je k 28. únoru každého kalendářního roku (do půlnoci) a přestupný rok nemá na termín uzávěrky vliv. Podrobné podmínky soutěže jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování nadačních příspěvků.

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích. Kterýkoliv scénář splňující podmínky soutěže je možné přihlásit do Hlavní kategorie. Do kategorie Hvězda zítřka mohou své scénáře přihlásit pouze autoři do 33 let, kteří dosud nemají realizovaný žádný scénář celovečerního hraného filmu.

Přihlášení do soutěže probíhá nově formou on-line formuláře přímo na webových stránkách nadace. Kompletní přihláška se skládá z vyplněného formuláře Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, dále díla tj. autorské explikace spojené se scénářem a případně dalších příloh. Před vyplněním formuláře doporučujeme připravit si všechny údaje a přílohy, doba pro vyplnění formuláře je limitována cca 40 minutami. O přijetí scénáře do soutěže jsou autoři informování e-mailem po zpracování všech došlých žádostí přibližně v polovině března formou potvrzení o registraci.

Soutěžní scénáře hodnotí výbor nezávislých odborníků, který nadaci doporučí nejlepší díla. Díla jsou do soutěže zasílána bez uvedení jména autora, takže posuzování probíhá anonymně a všichni autoři mají stejnou šanci.

Výsledky jsou vyhlašovány obvykle v době konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. S autory vybraných scénářů uzavírá nadace smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. Na webových stránkách nadace zveřejňuje tiskovou zprávu a Informace o vítězných dílech. Přehled oceněných autorů a jejich děl je uveden na stránkách nadace v sekci Oceněná díla. Všechny zaregistrované účastníky soutěže nadace také informuje o vyhlášení výsledků e-mailem.

Aktuálně platná Pravidla soutěže a formuláře žádostí pro uzávěrku k 28. únoru 2024 již naleznete v odkazech.

Další odkazy


Rádi vám pomůžeme s přihlášením soutěžního díla a zodpovíme vaše dotazy, pište na info@filmovanadace.cz.