Zájem o granty filmové nadace je nejvyšší v její historii

Do jubilejního 10. kola již 5. ročníku výběrového řízení obdržela Filmová nadace RWE & Barrandov Studio celkem 111 žádostí, což je nejvíce od jejího založení.

V Praze dne 2. listopadu 2010 – Do jubilejního 10. kola již 5. ročníku výběrového řízení obdržela Filmová nadace RWE & Barrandov Studio celkem 111 žádostí, což je nejvíce od jejího založení. Více než dvacet projektů však nesplnilo podmínky dané pravidly nadace, a proto nemohly být zaregistrovány. Do dvou kategorií bylo nakonec přijato 88 žádostí. Sedmičlenný výbor Filmové nadace RWE & Barrandov Studio tak bude posuzovat 26 povídek či námětů a 19 scénářů v kategorii literární připrava celovečerních hraných filmů a 43 projektů v kategorii literární příprava televizní dramatické tvorby. Mezi nejúspěšnější autory tentokrát nadace rozdělí téměř 600 tis. korun. 

„Oproti loňské první uzávěrce se zájem o kategorii televizní dramatická tvorba více než zdvojnásobil. Potvrdilo se naše očekávání, že literární tvůrce láká kratší formát do stopáže 50 minut. Je to tím, že napsat televizní inscenaci je jednodušší než scénář pro velké filmové plátno," uvedla Zuzana Horová, předsedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio. „Autoři by si navíc měli dávat větší pozor při podávání žádostí, protože mnoho z nich jsme nemohli do uzávěrky zařadit. Nejčastěji to bylo proto, že náměty nedosahovaly minimálního rozsahu pěti stran textu nebo naopak přesahovaly maximální možný rozsah 30 stran. Někteří žadatelé nám dokonce zaslali celé knihy či CD se svými rukopisy," dodala Horová.

Od vzniku Filmové nadace RWE & Barrandov Studio v roce 2006 obdržel její výbor k posouzení již 754 žádostí. Celkem 41 autorů si pak rozdělilo příspěvky v celkové výši téměř 4 miliony korun. V tomto kole výběrového řízení mohli navíc své žádosti zasílat podle nových pravidel už jen autoři - fyzické osoby. Svá díla nemusí autoři dále dopracovávat do podoby scénáře a zkrátila se také opční lhůta filmové nadace na oceněná díla, a to ze dvou let na jeden rok.

Vítězové druhého kola letošního 5. ročníku výběrového řízení Filmové nadace RWE & Barrandov Studio budou vyhlášeni na tiskové konferenci nadace ve druhé polovině ledna 2011. Podrobné informace o činnosti Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a vítězích předchozích kol výběrového řízení jsou k dispozici na webu www.filmovanadace.cz.