Zájem autorů o granty nadace je trvalý

Letos přihlásilo své práce do grantového programu více autorů než loni.

V lednu přesáhne hodnota příspěvků rozdělených Filmovou nadací 2 mil. Kč

V Praze dne 21. října 2008 – Do soutěže o granty Filmové nadace RWE & Barrandov Studio letos přihlásilo 136 autorů celkem 159 projektů, což je o devět více než v roce 2007. V druhém letošním kole výběrového řízení, jehož výsledky budou slavnostně vyhlášeny v lednu 2009, se o podíl z nejméně 400 tis. Kč uchází 23 scénářů a 32 filmových povídek či námětů. Všechny projekty bude v následujících třech měsících hodnotit výbor složený z pěti nezávislých filmových odborníků. Od zahájení své činnosti v roce 2006 poskytla Filmová nadace autorům na vytvoření, dokončení nebo úpravy filmových literárních děl granty ve výši 1 980 000 Kč.

Po rekordním počtu žadatelů v jarním kole se jich nyní o grant přihlásilo přibližně stejně jako loni na podzim (55/2008; 68/2007). „Už se stalo tradicí, že do druhého kola výběrového řízení se hlásí méně autorů,“ řekla Helena Uldrichová, členka správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio, a dodala: „Těší nás však, že v celkovém srovnání s loňským rokem zaznamenáváme stoupající tendenci v počtu přihlášených. Domníváme se, že je to dáno především rostoucím zájmem začínajících talentovaných tvůrců. Například v aktuálním kole tvoří profesionálové pouze přibližně desetinu všech žadatelů. Filmová nadace RWE & Barrandov Studio tak plní svůj cíl a pomáhá hledat české kinematografii nové talentované tvůrce.“

Do druhého kola 3. ročníku výběrového řízení Filmové nadace RWE & Barrandov Studio se přihlásilo 14 žen a 34 mužů, přičemž někteří z autorů poslali více než jeden projekt. Nejstaršímu žadateli je 81, nejmladšímu 21 let. „Napsat kvalitní scénář vyžaduje hodně času – často i několik let, tvůrčí invence a předpokládá i jistou profesní zručnost autora. Nelze proto očekávat, že bychom mohli každý půlrok hodnotit padesát a více filmových scénářů. Jarní kolo bylo v tomto směru mimořádné. Naopak mám za to, že se nyní zvýší kvalita předkládaných prací a budou mezi nimi stejně kvalitní díla, jako byl například scénář od Ireny Hejdové „Nohama nahoře“, jehož realizace se nyní připravuje,“ doplnil doc. Ivo Mathé, předseda výboru Filmové nadace & RWE Barrandov Studia.

Jména účastníků výběrových řízení nadace nezveřejňuje. I tentokrát bude pro hodnocení výborem nadace důležitá nejen umělecká kvalita díla, ale i možnost realizace v českých podmínkách. Objektivita při volbě vítězů je zajištěna tím, že předložené projekty čte vždy všech pět členů výboru samostatně.

Uzávěrka příjmu žádostí do dalšího kola výběrového řízení je naplánovaná na 31. 3. 2009.