Zájem autorů o granty filmové nadace je již tradičně vysoký

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio přijala do prvního kola výběrového řízení jubilejního 5. ročníku 67 žádostí od 63 autorů. Výbor nadace tak bude v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů posuzovat 33 námětů či povídek a 34 již zpracovaných scénářů.

V Praze dne 26. dubna 2010 – Filmová nadace RWE & Barrandov Studio přijala do prvního kola výběrového řízení jubilejního 5. ročníku 67 žádostí od 63 autorů. Výbor nadace tak bude v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů posuzovat 33 námětů či povídek a 34 již zpracovaných scénářů. O granty filmové nadace se uchází 17 žen, 42 mužů a 4 právnické osoby. Nejmladšímu autorovi je 23 a nejstaršímu 87 let. Mezi žánry zaslaných projektů lze najít 10 komedií, 3 pohádky, 6 kriminálních příběhů a také několik thrillerů. Nejúspěšnější autoři si letos ve dvou výběrových kolech rozdělí téměř milion korun.

„Filmová nadace se mezi filmovými odborníky i profesionály stala respektovanou institucí. Důkazem toho je nejen stabilně vysoký zájem autorů, kteří zasílají svá díla do výběrových řízení, ale také zvyšující se úroveň předkládaných literárních prací," uvedla Zuzana Horová, předsedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio. „V minulých ročnících se autoři zaměřovali především na témata z válečného období. Nyní nás proto překvapilo velké množství humorných příběhů či projektů pro děti," dodala Horová.

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio podporuje autory původních českých scénářů již pátým rokem. Od jejího vzniku proběhlo osm kol výběrových řízení a jednotliví členové výboru posuzovali téměř 600 literárních děl. Finanční příspěvky v celkové výši 3 385 000 Kč si pak za svou tvorbu odneslo 37 talentovaných autorů.

I tentokrát bude pro hodnocení výborem nadace důležitá nejen umělecká kvalita díla, ale také možnost realizace v českých podmínkách. Objektivita při volbě vítězů je zajištěna tím, že předložené projekty čtou vždy všichni členové výboru samostatně a jejich návrhy schvaluje správní rada nadace.

Vítězové prvního kola letošního 5. ročníku výběrového řízení Filmové nadace RWE & Barrandov Studia budou vyhlášeni během  45. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Podrobné informace o činnosti Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a vítězích předchozích kol výběrového řízení jsou k dispozici na nových internetových stránkách nadace.