První granty FILMOVÉ NADACE

Ocenění získali projekty D. Fischerové, D. Jařaba a J. Němce. Do konce roku nadace rozdělí dalších 400 000 Kč.

V Karlových Varech dne 3. července 2006 – Filmová nadace RWE & Barrandov Studio dnes rozdělila mezi autory nových scénáristických projektů celkem 400 000 Kč. Vítězem prvního kola výběrového řízení nadace v kategorii filmový scénář se stala Daniela Fischerová, v kategorii filmová povídka byly oceněny práce Davida Jařaba a Jana Němce. Symbolické šeky na částky 200 tis. Kč a dvakrát 100 tis. Kč jim na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech předali Vladimír Kuba, předseda představenstva Barrandov Studio, a.s., a Martin Chalupský, ředitel komunikace RWE Transgas, a.s.

Výbor Filmové nadace RWE & Barrandov Studio složený z pěti odborníků vybíral z 32 literárních scénářů a 49 námětů, synopsí a filmových povídek. Mezi přihlášenými žadateli o grant bylo 21 žen a 54 mužů, přičemž někteří předkládali i několik projektů. Nejstaršímu účastníkovi výběrového řízení bylo 87 let, nejmladšímu 25 let.

Na stole výboru se sešly náměty v různých fázích rozpracovanosti od synopsí až po hotové scénáře, amatérská, ale i velmi vyzrálá a profesionálně napsaná díla. Drželi jsme se pravidla, že všichni členové četli všechno, aby byla zajištěna maximální objektivita výběru,“ uvedla Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a producentka Barrandov Studio, a.s., a dodala: „Předáním peněz vítězům pro nás práce nekončí, ale začíná. Za Barrandov Studio mohu říci, že budeme intenzivně jednat o možnostech jejich realizace.“

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio vypsala první kolo výběrového řízení letos v únoru. Své práce z větší části přihlásili autoři ve filmové branži dosud zcela neznámí. „Očekávali jsme to. První kola takových projektů bývají zpravidla velkým sběrem dosud nerealizovaných látek, dávných snů i neúspěšných projektů,“ vysvětlil Kristián Suda, člen výboru nadace.

Mezi pracemi převládala témata ze současnosti, dále pak zabývající se obdobím těsně po skončení války a osudem sudetských Němců.„Toto téma bylo dost dlouho tabuizováno a zdá se, že konečně nastal čas vyrovnat se i s touto kapitolou naší minulosti.“ konstatoval Štefan Uhrík, další z členů výboru nadace.

„Výběrem a oceněním prvních autorů začala filmová nadace fakticky plnit své poslání pomáhat českému filmu. Jeho rozvoj nejvíce brzdí nedostatek peněz a kvalitních původních scénářů. To potvrdily i výsledky výzkumu, který jsme v rámci projektu RWE – energie českého filmu realizovali,“ uvedl Martin Chalupský, ředitel komunikace RWE Transgas, a.s. Skupina RWE kromě nadace podporuje také aktivity filmových škol, původní českou dokumentární a filmovou tvorbu. Je např. koproducentem filmů Jak se krotí krokodýli režisérky Marie Poledňákové, Účastníků zájezdu režiséra Jiřího Vejdělka nebo Rafťáků Karla Janáka.

Zároveň s předáním grantů vítězům prvního výběrového kola, bylo dnes vyhlášeno kolo druhé. Termín uzávěrky přihlášek je 30. září 2006.