Partneři českého filmu spojují své síly

Česká televize, RWE, Barrandov Studio a Filmová nadace RWE & Barrandov Studio uzavřely rámcovou dohodu o podpoře českého filmu.

Partneři českého filmu spojují své síly

-  Česká televize, RWE, Barrandov Studio a Filmová nadace RWE & Barrandov Studio uzavřely rámcovou dohodu o podpoře českého filmu

-  Koordinovat své aktivity budou od roku 2013

-  Dohoda umožní společně realizovat koprodukční filmové projekty, marketingové aktivity, podporu studentských filmů, aktivní využívání nadací oceněných scénářů atd.

Karlovy Vary, 6. července 2012 – Dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti podpory české kinematografie dnes podepsali zástupci České televize, energetické skupiny RWE, Barrandov Studio a Filmové nadace RWE & Barrandov Studio. Je to dobrá zpráva pro scenáristy, producenty, pořadatele filmových přehlídek a festivalů, studenty filmových škol a především pro všechny fanoušky českého filmu. Svoje aktivity propojují v současnosti největší podporovatelé české filmové tvorby, jejichž vizitkou je přes 50 celovečerních snímků, které jen v posledních třech letech uvedli do kin.

„Česká televize je stejně jako RWE nebo Barrandov Studio dlouhodobým partnerem české filmové tvorby. Naše role v oblasti filmu je dnes naprosto nezastupitelná. Jsme však připraveni společně s našimi partnery aktivně vyhledávat synergie a nové způsoby efektivní podpory českého filmu. První společné projekty očekávám už v příštím roce," uvedl Petr Dvořák, generální ředitel České televize.

Na jednotlivých projektech dojde k propojení odborného, technického a finančního zázemí všech subjektů. Zvýšit by se tak měla efektivita a účelnost dnes jimi vynakládaných prostředků na podporu domácí tvorby. „Pravidelně se například potkáváme při filmových koprodukcích, ať už šlo v posledních letech o Soukromý vesmír Heleny Třeštíkové, nebo o podporu Poupat Zdeňka Jiráského. Hledali jsme proto způsob, jak toho v rámci možné spolupráce využít. Společným postupem chceme maximalizovat užitek, který dnes z námi vynakládaných peněz plyne tvůrcům i divákům," vysvětlil Martin Herrmann, předseda představenstva RWE Transgas.

Spolupráce se ale nebude omezovat jen na filmovou a dokumentární tvorbu. Česká televize i RWE jsou partnery Letní filmové školy Uherské Hradiště. I s Barrandov Studio se potkávají na FAMU a při většině významných projektů v oblasti podpory audiovizuální tvorby. „Považuji to za mimořádnou událost pro český film. Nabízí se řada možností, jak využít vzniklý potenciál. V případě filmové nadace lze bezpochyby hovořit o další fázi rozvoje. Spolupráce s Českou televizí rozšíří dosavadní možnosti realizace oceněných scénářů," řekl Petr Tichý, místopředseda představenstva Barrandov Studio. 

Na základě dnes podepsané rámcové dohody o spolupráci nominuje Česká televize dvě osobnosti do výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studio. Získá zároveň možnost oslovit autory nadací posuzovaných děl s nabídkou na spolupráci při jejich realizaci v rámci své vlastní tvorby. Barrandov Studio je v takovém případě připraveno poskytnout jako koproducent nepeněžitý vklad ve formě věcného plnění. RWE bude mít možnost vstupovat do jednotlivých filmových projektů vzešlých ze vzájemné spolupráce všech zúčastněných stran rovněž jako koproducent nebo partner. Pokračovat bude také v podpoře dokumentární tvorby České televize.