O granty se uchází 90 projektů

Celkem 82 autorů předložilo 90 projektů s žádostí o poskytnutí finanční podpory ve druhém kole výběrového řízení Filmové nadace RWE & Barrandov Studio.

Výbor složený z pěti nezávislých filmových odborníků tak bude v následujících třech měsících hodnotit o 9 děl více než v prvním grantovém řízení, které se konalo letos na jaře. Jména autorů nejlepších filmových povídek a scénářů budou známa počátkem příštího roku. Mezi tvůrce vítězných projektů plánuje nadace rozdělit až 400 tisíc korun. Dohromady tak za první rok své existence poskytne nadějným autorům 800 tisíc korun.

„Těší nás růst zájmu autorů o pomoc nadace. Potvrzuje smysluplnost našich aktivit na podporu české audiovizuální tvorby a nových scénáristických talentů,“ uvedla Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a dodala: „Absolutní objektivita při volbě vítězů je zajištěna tím, že předložené projekty budou samostatně číst všichni členové výboru.“

Do druhého kola výběrového řízení Filmové nadace RWE & Barrandov Studio se přihlásilo 26 žen a 56 mužů, přičemž někteří předkládali i několik projektů. Nejstaršímu žadateli bylo 83, nejmladšímu 17 let. K posouzení bylo předloženo 52 (vyřazena 1) filmových povídek či námětů a 38 filmových scénářů.

„Věříme, že najdeme i mezi těmito projekty – podobně jako mezi těmi z prvního kola – hodnotná díla, která se podaří zrealizovat a v budoucnu představit divákům na filmových plátnech,“ konstatoval Doc. Ivo Mathé, předseda výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studio. Jména žadatelů se nadace rozhodla nezveřejňovat. Jejich spektrum je však velmi široké, objevují se mezi nimi jak zcela neznámí, tak i zkušení autoři.