O granty FILMOVÉ NADACE soutěží 81 žadatelů

V rámci prvního kola výběrového řízení na nové scénáristické projekty splnilo podmínky Filmové nadace RWE & Barrandov Studio pro poskytnutí finanční podpory 81 z celkových 84 žadatelů.

Shodli se na tom členové výboru nadace, kteří budou v následujících třech měsících předložené práce hodnotit. Jména autorů nejlepších filmových povídek anebo scénářů budou oznámena 3. července 2006 na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Mezi tvůrce vítězných projektů plánuje nadace v letošním roce rozdělit 800 tisíc korun.

„Rozhodli jsme se, že nebudeme zveřejňovat jména jednotlivých žadatelů. Pro zachování maximálně nezávislého hodnocení bude ke každému projektu existovat pět interních posudků, jeden od každého člena výboru,“ uvedla Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio. „Mohu však říci, že spektrum žadatelů je široké od mladých a neznámých autorů až po velmi známé a zkušené autory,“ dodala H. Uldrichová.

Do prvního kola výběrového řízení Filmové nadace RWE & Barrandov Studio se přihlásilo 21 žen a 54 mužů, přičemž někteří předkládali několik projektů. Nejstaršímu žadateli bylo 87 let, nejmladšímu 25 let. K posouzení bylo předloženo 49 (vyřazeny 2) filmových povídek a 32 (vyřazen 1) filmových scénářů.

„Při hodnocení budeme brát v potaz nejen uměleckou kvalitu díla, ale i možnosti realizace v českých podmínkách. Chceme totiž, aby vítězné projekty neskončily v šuplíku, ale v kinech,“ zopakoval doc. Ivo Mathé, nově zvolený předseda výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studio. S vybranými žadateli uzavře nadace opční smlouvu a smlouvu o poskytnutí účelové finanční podpory. Příspěvky budou vázány na vytvoření, dokončení nebo úpravu filmových literárních děl v určeném termínu.