Nadace zaznamenala rekordní počet žádostí o finanční podporu

AUTOŘI POPRVÉ PŘIHLÁSILI VÍCE NEŽ STO FILMOVÝCH POVÍDEK A SCÉNÁŘŮ

AUTOŘI POPRVÉ PŘIHLÁSILI VÍCE NEŽ STO FILMOVÝCH POVÍDEK A SCÉNÁŘŮ

V Praze dne 16. dubna 2008 – Celkem 104 žádostí od 88 autorů obdržela Filmová nadace RWE & Barrandov Studio v prvním letošním kole výběrového řízení na nové scénáristické projekty. Výbor nadace tak bude v následujících třech měsících hodnotit o 36 filmových scénářů a povídek více než na podzim roku 2007. Jména nejlepších autorů budou slavnostně vyhlášena v červenci během konání 43. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Nadace plánuje mezi vítěze rozdělit minimálně 400 000 Kč. Na vytvoření, dokončení nebo úpravy filmových literárních děl nadace dosud poskytla ve čtyřech řízeních granty ve výši 1 480 000 Kč.

„První dva roky fungování nadace byly důležité pro získání důvěry veřejnosti a autorů. K posouzení jsme dostali řadu projektů, ale stále se ozývaly hlasy, že jde jen o tzv. vyprázdňování šuplíků. Letos se však jasně ukazuje, že se nám skutečně podařilo vzbudit širší zájem nejen u profesionálů s předchozími literárními zkušenostmi, ale také u studentů a autorů, pro něž bylo psaní dosud jen koníčkem,“ uvedla Helena Uldrichová, členka správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio.

Do prvního kola letošního ročníku výběrového řízení Filmové nadace RWE & Barrandov Studio se přihlásilo 31 žen a 57 mužů, přičemž někteří poslali více než jeden projekt. Nejstaršímu žadateli bylo 80, nejmladšímu 17 let. K posouzení bylo předloženo 47 filmových povídek či námětů a 57 scénářů.

„Většinu nyní přihlášených povídek a scénářů vytvořili autoři, kteří nepatří mezi profesionály. Jsme proto velmi zvědavi na kvalitu jejich tvorby a zvolená témata. Předpokládáme, že právě noví a zejména mladí autoři bez zkušeností, kteří ještě nejsou svázáni žádnými konvencemi a stereotypy, by mohli přinést originální látky a neotřelé formy jejich zpracování,“ řekl doc. Ivo Mathé, předseda výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studio.

Jména účastníků výběrových řízení nadace nezveřejňuje. I tentokrát bude pro hodnocení výborem nadace důležitá nejen umělecká kvalita díla, ale také možnost realizace v českých podmínkách. Objektivita při volbě vítězů je zajištěna tím, že předložené projekty čte vždy všech pět členů výboru samostatně.