Filmová nadace rozdělila půl milionu

Poprvé v historii nadace vyhrálo v rámci jednoho grantového kola šest autorů.
  • Rekordní počet 104 přihlášených projektů se neprojevil poklesem kvality jednotlivých děl
  • Barrandov Studio a RWE budou realizovat první vítězný scénář

V Karlových Varech dne 7. července 2008 – Filmová nadace RWE & Barrandov Studio dnes rozdělila mezi autory nových scénáristických děl 500 000 Kč. Vítězi prvního kola výběrového řízení v roce 2008 se v kategorii filmový scénář stali Zdeněk Jiráský, Pavel Göbl a Miloš Cajthaml. Výbor nadace ocenil jejich díla částkami 130 000, 100 000 a 80 000 korun. V kategorii filmová povídka získal Miroslav Bambušek 80 000, Karel Rada 60 000 a Petr Zahrádka 50 000 korun. Symbolické šeky dnes výhercům předali Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studia a Martin Chalupský, ředitel komunikace RWE Transgas. Od zahájení své činnosti v únoru 2006 již nadace poskytla nadějným autorům 1 980 000 Kč.

Výbor Filmové nadace RWE & Barrandov Studia složený z pěti odborníků (CV v příloze) vybíral z celkem 104 projektů − 47 filmových povídek a 57 scénářů. Mezi přihlášenými žadateli bylo 31 žen a 57 mužů, přičemž někteří předkládali i několik projektů. Nejstaršímu účastníkovi výběrového řízení bylo 80 let, nejmladšímu 17 let.

„Vítězné projekty jsou příslibem zajímavých snímků s originálním pohled na svět, kterých je v současné době v české kinematografii nedostatek. Zejména v kategorii filmových scénářů cítíme v případě realizace šanci ojedinělého diváckého zážitku,“ řekl doc. Ivo Mathé, předseda výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studia a dodal: „Autoři oceněných děl patří tentokrát k těm, kteří již mají za sebou nějakou profesionální zkušenost, byť třeba ještě nebyl žádný jejich samostatný projekt realizován. Počet takových žadatelů se s každým kolem grantového řízení zvyšuje, což podle mého názoru souvisí s rostoucí akceptací nadace mezi profesionály.“

V uplynulých třech měsících výbor nadace hodnotil o 36 děl více než na podzim roku 2007. Celkový počet 104 projektů byl rekordem v dosavadní existenci nadace. „Pro nás je velmi důležité, že růst zájmu o získání podpory na realizaci vlastních děl neznamená pokles kvality předkládaných projektů,“ uvedla Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studia. „Filmová nadace RWE & Barrandov Studio je jedinou institucí, která se v Ćeské republice zabývá pomocí nadějným autorům v oblasti audiovizuální tvorby. Jsem si jist, že zájem o její činnost ještě vzroste po uvedení některého z projektů, které vyhrály v minulých kolech a jejichž realizace se připravuje,“ doplnil její slova Aleš Boštička, nový člen správní rady nadace a místopředseda představenstva Barrandov Studio.

„Právě první film, který budeme společně realizovat, vychází z oceněného scénáře Ireny Hejdové s názvem Nohama nahoře. Rádi bychom při tomto projektu dali příležitost mladé autorce a zároveň talentovanému mladému režisérovi, který bude mít při realizaci filmu k dispozici silné profesionální zázemí. Barrandov Studio se ujme producentské role a RWE bude koproducentem. Natáčet by se mělo začít na jaře příštího roku pod režijním vedením Martina Dolanského. Komediální příběh ze života typické konzumní rodiny by měl mít premiéru na podzim roku 2009.“ řekl Martin Chalupský, ředitel komunikace RWE Transgas, a.s.

Zároveň s předáním grantů vítězům prvního výběrového kola roku 2008 bylo dnes vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení v letošním roce. Termín uzávěrky přihlášek je 30. září 2008.