Filmová nadace rozdělila další granty

Oceněny byly projekty I. Hejdové, L. Zafranoviče, L. Kny a M. Komárkové. Ve druhém kole výběrového řízení získali výherci celkem 360 000 Kč

V Praze dne 30. ledna 2007 – Filmová nadace RWE & Barrandov Studio rozdělila mezi autory nových scenáristických projektů celkem 360 tis. Kč. Vítězkou druhého kola výběrového řízení nadace v kategorii filmový scénář se stala Irena Hejdová, v kategorii filmová povídka byly oceněny práce Lordana Zafranoviče, Lenky Kny a Martiny Komárkové. Symbolické šeky na částky 120 tis. Kč a třikrát 80 tis. Kč jim dnes předali Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady nadace a Martin Chalupský, ředitel komunikace RWE Transgas, a.s. V obou kolech výběrového řízení roku 2006 tak nadace poskytla autorům nadějných projektů granty ve výši 760 tisíc Kč.

Výbor Filmové nadace RWE & Barrandov Studia složený z pěti odborníků vybíral v druhém kole z 38 literárních scénářů a 52 námětů, synopsí a filmových povídek. Mezi přihlášenými žadateli o grant bylo 26 žen a 56 mužů, přičemž někteří předkládali i několik projektů. Nejstaršímu účastníkovi výběrového řízení bylo 83 let, nejmladšímu 17 let.

„Podobně jako v prvním kole grantového řízení dostal výbor k posouzení velmi různorodé projekty od renomovaných scenáristů či režisérů, ale i naprosto neznámých autorů. Těší mě, že mezi nimi nechyběla řada mladých, velmi slibně píšících lidí,“ uvedla Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studia a producentka Barrandov Studia, a.s., a dodala: „Dokazuje to smysl existence naší nadace, jejímž cílem je i vyhledávání či pomoc výrazným talentům české kinematografie.“

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio vyhlásila začátek druhého kola výběrového řízení loni v létě během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. „Přestože jsme tentokrát mezi přihlášenými projekty nenašli tak kompaktní dílo, jakým byl například vítězný scénář prvního kola Spolu Daniely Fischerové, musím s potěšením konstatovat, že jejich úroveň stoupá. To bylo také důvodem, proč jsme ocenili více autorů,“ řekl doc. Ivo Mathé, předseda výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studia. „Přesto jejich díla ještě nejsou připravena k realizaci. Všechny vítěze nyní čeká období intenzivní práce, na jehož konci by měl být základ díla, které shlédnou diváci na filmových plátnech.“

Mezi projekty převládala témata zabývající se obdobím krátce po revoluci v roce 1989, léty po ukončení druhé světové války a vztahy v komunistickém Československu. „Oceněná díla jsou potom výjimkou. Zachycují především současný svět, a to v naprosto originální interpretaci a v divácky přitažlivém žánrovém pojetí,“ konstatoval prof. Edgar Dutka, člen výboru nadace.

„Těší mě zájem nových autorů a pozitivní hodnocení, které zaznamenáváme od široké i odborné veřejnosti v souvislosti s činností filmové nadace a projektem RWE – energie českého filmu. V podpoře nadace budeme pokračovat. I v letošním roce se uskuteční dvě výběrová řízení na nejlepší filmové scénáře a povídky. Počítáme, že mezi úspěšné autory opět rozdělíme částku blížící se 800 tis. Kč,“ uvedl Martin Chalupský, ředitel komunikace RWE Transgas, a.s.

Zároveň s předáním grantů vítězům druhého výběrového kola bylo dnes vyhlášeno první kolo roku 2007. Termín uzávěrky přihlášek je 31. března 2007.