Filmová nadace nabízí první granty

Vypsáním prvního kola výběrového řízení na nové scénáristické projekty dnes zahájila činnost Filmová nadace RWE & Barrandov Studio.

Zájemci o finanční příspěvek na vypracování nebo dokončení scénáře celovečerního hraného filmu nebo filmové povídky mohou přihlásit své práce do 31. března 2006. Projekt Barrandov Studia a RWE Transgas na podporu české audiovizuální tvorby a jejích tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy ohlášený v závěru loňského roku tak dostal konkrétní podobu.

„Jsem rád, že díky nadaci můžeme podpořit původní autorskou tvorbu, které je nedostatek a je velmi žádaná. Barrandov Studio jako tradiční producent českých filmů není sám, kdo hledá nové autory a originální filmovou látku,“ uvedl Vladimír Kuba, předseda představenstva Barrandov Studio a člen správní rady nadace. „Žadatelé o granty mají nyní možnost zasílat své texty k posouzení. Výbor složený z pěti odborníků rozhodne do tří měsíců o vítězných návrzích. Konkurs je určen původním autorským projektům, a to v různém stupni rozpracování od synopse po konečnou verzi scénáře,“ doplnila Helena Uldrichová, producentka Barrandov Studia a členka správní rady nadace.

Na základě žádostí předložených do výběrového řízení udělí nadace dvakrát za rok příspěvky na vytvoření, dokončení nebo úpravu filmových literárních děl. Výsledek prvního kola výběrového řízení bude slavnostně vyhlášen v průběhu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Nadace věnuje ročně na podpory částku 800 000 korun, která bude rozdělena  mezi více úspěšných autorů.

„Věříme, že podporou Nadace pomůžeme české kinematografii a v konečném důsledku také potěšíme diváky. To jsou zároveň cíle naší nové sponzoringové strategie a projektu           RWE – energie českého filmu,“ řekl Martin Chalupský, ředitel komunikace RWE Transgas, a.s. „Kromě nadace jen letos podpoříme vznik několika celovečerních snímků a filmových dokumentů. Stali jsme se například koproducentem filmů Jak se krotí krokodýli režisérky Marie Poledňákové nebo Účastníci zájezdu režiséra Jiřího Vejdělka,“ dodal M. Chalupský.

Vypsáním grantu začala běžet lhůta, ve které může kdokoli poslat své autorské dílo. Uzávěrka je 31. března 2006. Výbor nadace následně literární projekty zhodnotí a rozhodne o poskytnutí a výši nadačního příspěvku. S vybranými žadateli uzavře nadace opční smlouvu a smlouvu o poskytnutí účelové finanční podpory. Příspěvek, který je vázán na dokončení díla v určeném termínu, pak může být poskytnut i po částech.

„Příležitost má každý, kdo má literární talent a dokáže nabídnout nějaké zajímavé anebo originálně zpracované téma. Při hodnocení budeme brát v potaz nejen uměleckou kvalitu díla, ale i možnosti realizace v českých podmínkách. Chceme totiž, aby vítězné projekty neskončily v šuplíku, ale v kinech,“ řekl Ivo Mathé, člen výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a rektor Akademie múzických umění v Praze.