Filmová nadace má mezi tvůrci pevné zázemí

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio přijala do prvního kola 7. ročníku výběrového řízení 61 žádostí od 59 žadatelů.

V Praze dne 26. dubna 2012 - Filmová nadace RWE & Barrandov Studio přijala do prvního kola 7. ročníku výběrového řízení 61 žádostí od 59 žadatelů. Výbor nadace bude v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů posuzovat 27 scénářů a 34 námětů či filmových povídek. Mezi žánry jsou nejvíce zastoupena psychologická či sociální dramata, dále komedie a historické příběhy. Stejně jako v minulých letech má také letos nadace pro talentované literáty nachystán až jeden milion korun, který bude rozdělen v jarním a podzimním kole výběrového řízení.  

„Reflexe současné české společnosti je v zasílaných textech stále více patrná. Převažují vážná témata a autoři se nevyhýbají ani takovým otázkám, jako je korupce či zneužití politické moci," uvedl Martin Chalupský, předseda správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a ředitel komunikace RWE Transgas. „Zaznamenáváme zvýšený zájem tvůrců, kteří se odklánějí od mainstreamu a v kinematografii hledají možnost uměleckého vyjádření se k aktuálním problémům."

Výsledky prvního kola budou opět vyhlášeny v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Podrobné informace o činnosti Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a vítězích předchozích kol výběrového řízení jsou k dispozici na internetových stránkách nadace.