Filmová nadace již rozdělila téměř 4 miliony korun

Nová pravidla zvýší možnost realizace oceněných projektů.

V Karlových Varech 8. července 2010 – Filmová nadace RWE & Barrandov Studio dnes předala vítězům prvního kola výběrového řízení roku 2010 v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů šeky celkem na 340 000 Kč. Nejvyšší částku – 180 000 Kč – získala společnost CINEART TV Prague za scénář Na drugu stronu autora Jara Riháka. Za námět s názvem Smrt švýcarského pornoherce si odnesl 50 000 Kč Milan Ležák. Oceněny byly také filmové povídky Důl Barbora od Miroslava Bambuška (80 000 Kč) a Lidské důvody od Zdeňka Třešňáka (30 000 Kč).

„Je to poprvé a současně naposledy, kdy jsme ocenili projekt nominovaný právnickou osobou. Od příštího kola výběrového řízení platí nová pravidla a již to nebude možné. Ke změně nás donutili zahraniční autoři, kteří právě prostřednictvím právnických osob žádali o finanční podporu. Tato situace šla proti smyslu existence filmové nadace, která vznikla s cílem podporovat výhradně tvorbu českých či v Česku trvale žijících autorů," uvedla Zuzana Horová, předsedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio.

V prvním kole výběrového řízení jednotlivých ročníků přijímá Filmová nadace RWE & Barrandov Studio žádosti jen v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů. Letos pětičlenný výbor posuzoval 67 projektů, z nichž bylo 34 filmových scénářů a 33 filmových povídek či námětů. O granty filmové nadace se ucházelo 17 žen, 42 mužů a 4 právnické osoby. Nejmladšímu autorovi je 23 a nejstaršímu 87 let.

„V projektech se pravidelně objevují válečná či poválečná témata a také pohádky. Avšak s každým kolem roste počet scénářů či námětů, které vycházejí ze současnosti," řekl doc. Ivo Mathé, předseda výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studio, a dodal: „Žadatelé nyní musí dodávat autorské explikace s vyjádřením představy o ztvárnění literární předlohy. Toto zpřesnění podmínek výrazně přispělo ke zkvalitnění přihlášených látek."

Nová pravidla pro poskytování nadačních příspěvků platná pro žádosti podané do druhého kola výběrového řízení obsahují také změny usnadňující samu realizaci oceněného projektu. Filmová nadace RWE & Barrandov Studio již netrvá na dopracování námětu či povídky do podoby scénáře. Ukázalo se totiž, že producenti i režiséři mají většinou o konečné podobě díla své specifické představy. Literární předloha je proto upravována až následně po dohodě autora s producentem, což realizaci díla velmi usnadňuje.

Zároveň s předáním symbolických šeků vítězům prvního výběrového kola roku 2010 bylo dnes vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení pro rok 2010. Termín uzávěrky přihlášek pro kategorie literární příprava celovečerních hraných filmů a literární příprava filmové televizní tvorby je stanoven na 30. září 2010. Podrobné informace o činnosti Filmové nadace RWE & Barrandov Studio a vítězích předchozích kol výběrového řízení jsou k dispozici na internetových stránkách nadace.