Filmová nadace dává šanci dosud neznámým autorům

Scénáře a náměty s dětskou tématikou budou letos v centru pozornosti nadace.

Ve Zlíně dne 5. června 2010 – Filmová nadace RWE & Barrandov Studio se vůbec poprvé rozhodla oslovit také autory zajímavých námětů, scénářů filmů a televizních inscenací pro děti a mládež. Projektům z této žánrové oblasti chce věnovat zvýšenou pozornost v rámci  letošního podzimního výběrového řízení, které pořádá na podporu literární přípravy české audiovizální tvorby. Do kategorií celovečerní hraný film a televizní dramatická tvorba je možné přihlásit jednotlivé práce do 30. září 2010.

„Mezi diváky je dlouhodobě vysoká poptávka po tématech určených dětem, a to ať už jde o pohádky nebo rodinné komedie. Chceme to zohlednit i v rámci činnosti naší nadace, která hledá nové originální filmové a televizní látky. Mezi autory letos rozdělíme milion korun. Celková částka udělených grantů se přiblíží hranici 4 milionů korun," uvedla Zuzana Horová, předsedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Barrandov Studio.

Na základě žádostí předložených do výběrových řízení uděluje nadace dvakrát ročně příspěvky na vytvoření, dokončení nebo úpravu filmových a televizních literárních děl. Součástí jejího poslání je ale také hledání cest k realizaci oceněných projektů. V této souvislosti jedná o možnostech jejich realizace s tuzemskými i zahraničními producenty. Podrobné informace o činnosti Filmové nadace RWE & Barrandov Studio, vítězích předchozích výběrových řízení a oceněných scénářích jsou k dispozici na internetových stránkách nadace.