Vlasta

Autor
Pavel Gotthard
Rok
2022
Scénář popisuje osudy herečky Vlasty Chramostové. Příběh vede diváka po klíčových okamžicích Vlastiny minulosti a vykresluje síť motivací, rozhodnutí a důsledků, které ji dovedly do extrémních životních momentů. Ambicí scénáře je ukázat komplexnost hereččina života. Hlavním tématem je vyrovnání se s vinou, očistné přiznání i katarze, kterou takové poznání přináší. Scénář na jedné straně navazuje na díla dotýkající se postavení umělce v totalitním režimu, na straně druhé aktuálností otázek provinění a morálky překračuje hranici zjednodušených filmových životopisů.