To nejlepší nás ještě čeká

Autor
Daniela Fischerová
Rok
2010
Zkušeného autora by bylo jistě možné rozeznat i v případě anonymních přihlášek. Mezi takové bezesporu patří i Daniela Fischerová, přední česká dramatička a scenáristka, o jejíž úrovni nelze pochybovat.
Tentokrát se rozhodla napsat vtipnou televizní detektivku v duchu Agathy Christie, bez vyšších psychologizujících ambic. Televizní tvorba vyžaduje jednoduchost realizace, kterou autorka naplňuje již rozumným rozhodnutím soustředit celý děj do jednoho místa rekreační ubytovny. S tím se snoubí i časová kondenzace. Celý příběh v podstatě probíhá během 24 hodin. Základem dobrého scénáře jsou samozřejmě jednotlivé postavy. Už z námětu je patrné zalidnění příběhu plnokrevnými charaktery, autorkou dobře odpozorovanými ze života.
Z předloženého námětu ještě není úplně patrné, jak chce Fischerová slibně napínavý příběh přesně dostavět a doplnit nezbytným odlehčujícím humorem. V druhé polovině námětu se totiž omezila na spíš popis událostí. Ty bude muset divákovi předkládat z pozice zúčastněných postav, s prvky tajemství, postupným odhalováním a vrstvením napětí.
Od takto erudované a pilné autorky však lze očekávat úspěšné dokončení projektu.