Svědectví

Autor
Petr Kersch
Rok
2009
Filmová povídka Petra Kersche představuje v rámci předkládaných projektů jedinečným způsobem zpracované téma lidských osudů za druhé světové války. Spojuje formálně gradované vyprávění s věcností charakteristickou pro sdělení faktů. Je opravdovým „svědectvím“, v němž se uplatňuje morálka s moudrostí stranící spravedlnosti. Postavy jsou skutečnými lidskými bytostmi. Ať jde o Židovku na útěku z transportu smrti, fanatického velitele revoluční gardy nebo příslušníky SS převtělené po prohrané válce v oběti – všechny zbavila vyhrocená situace ochranných bariér daných rozumem a tradicí. Jednají neodbytně, zaslepeně a jsou krutě hnáni nutností přežít, prožitou hrůzou a z nenávisti. Vypravěčem Svědectví je kněz, který dělá vše, co je v jeho silách, aby obhájil diktát svědomí. Vlídnost, která ho staví na stranu slabých, však vede i k pochopení pohnutek násilníků. Kerschova povídka sice nezpochybňuje zlo a individuální vinu, umožňuje však pochopení a soucit.