Stroj na dobré počasí (Boží posel)

Autor
Barbora Chalupová a Marek Chalupa
Rok
2021
Originální pohádkový scénář plný imaginace a radosti ze hry se pohybuje na pomezí reality, fantazie a fikce. Spojuje v sobě odkazy jak ke skutečné historické postavě vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše, tak k reáliím a k výtvarně bohaté atmosféře tereziánské doby i k romantické milostné zápletce. Osvícenství bylo obdobím úsilí o toleranci a emencipaci, stejně jako odporem proti zneužívání moci, což podporuje nezáměrnou aktuálnost vlastního děje. Samotný název „Boží posel“ odkazuje na starý výraz pro blesk.