Spolu

Autor
Daniela Fischerová
Rok
2006
Filmový projekt Daniely Fischerové se opírá o skutečný příběh siamských dvojčat Josefíny a Růženy Blažkových, které žily na přelomu 19. a 20. století (1878 - 1922). Obě dívky byly inteligentní a vzhledem k době a okolnostem jejich života neobvykle vzdělané. To jim sice umožnilo uniknout chudobě, leč nikoli osudu zrůd - atrakcí. Scénář má poutavý děj a sugestivní dialogy, jeho postavy vynikají diferencovanými charaktery, je napsán s psychologickou a jazykovou bravurou. Bez etických a estetických kompromisů dokáže uplatnit i patos a sentiment. Scénář má předpoklady stát se velkým koprodukčním projektem. Za těchto okolností by bylo třeba další práce provázat už s producentem a zejména režisérem, jenž by scénáři vtiskl technicky i esteticky přijatelnou realizační představu. Naděje na úspěch i ve větším mezinárodním měřítku je značná.