Slavík za mříží

Autor
Jiří Miček
Rok
2019
Děj scénáře je inspirován životními osudy salesiánského kněze Václava Filipce, duchovního pronásledovaného v 50. letech 20. století po likvidaci mnišských řádů. Za pomoci několika přátel i řeholnic se pět let ukrýval před pronásledováním. Příběh odkrývá i motivy a životní peripetie jeho protivníka, důstojníka Státní bezpečnosti, s nímž se Filipec nikdy nesetkal, nebo těch, kteří kněze opustili a zradili. Obojí, jak historický obraz, tak střet dvou ideově protikladných světů a odlišných hodnot, představuje velkou možnost pro dramatické filmové zpracování.