Sláva vítězům

Autor
Iva Jestřábová
Rok
2009
Na půdorysu road movie předkládá autorka komorní drama vystavěné na dvou vzájemně se podporujících liních. Jedna je motivována vztahem rodičů k dětem, druhá pak otázkou, kam až je člověk schopen jít, aby naplnil své vysněné cíle. Formálně je projekt kombinací objektivně podaného příběhu se subjektivním pohledem dokumentaristy Patrika, který je hlavní postavou děje. Právě on sleduje dva dospívající sourozcence tvořící taneční pár, který se chce dostat až úplně na vrchol. Zatímco jejich matka vydělává jako advokátka peníze, otec pečuje o domácnost a v postavení trenéra diktátora vede svou dceru a syna ke splnění vlastních nenaplněných ambicí.
Příběh je dobře vystavěn, má překvapivé zvraty a je promyšleně vygradován. A přitom nepostrádá vtip. V případě realizace scénář slibuje úspěšný a užitečný film.