Rodinný kruh

Autor
Roman Kozák
Rok
2010
Většina autorů, kteří se pokouší o analýzu sociálních vztahů současné rodiny, se obvykle vydává bezpečnou cestou realistických popisů v takzvaném sociálním filmu. Kozákův literární scénář se tomuto úskalí a lákavým klišé vědomě vyhýbá. Jeho snahou je poukázat na ustálené vzorce jednání a gest, které bývají příčinou vyhrocených a krizových stavů mezi jedinci.
Generační konflikt osmadvacetileté svobodné matky je pro autora pokusem o vykreslení ustálených obrazů a schémat chování a jejich téměř nekonečného přenášení z generace na generaci. Stává se tak metaforou věčného návratu dramat vznikajících tam, kde vlastní vztahy samy o sobě suplují nenaplněnost životní perspektivy a snažení.
Pro realizaci filmové podoby, jenž bude vyžadovat značenou míru syrovosti a autenticity, je nutné vyhledat shodně uvažujícího režiséra.