Půlnoční míle

Autor
Eugen Liška
Rok
2010
Scénář si pohrává s klasickými odkazy k detektivním žánrům. V jeho zápletce touží úspěšný a stárnoucí spisovatel odkrýt pravdu o dávné vraždě. Vyprávění je založeno na subjektivních prožitcích hlavního hrdiny.
Autor překvapuje především přesnými a rafinovanými dialogy a v neposlední řadě i bizarním světem své ústřední postavy. Stěžejním tématem je pro ni jeden ze základních lidských smyslů – čich. Ten ovlivňuje úvahy i jednání, která pak překračují hranice vymezené rozumovým poznáním. Lidské smysly zůstávají dle autora hlavním vodítkem k základní orientaci ve světě i v příběhu. Předložený scénář má být prvním ze zamýšlené detektivní pentalogie, v níž by jednotlivé smysly tvořily ústřední motivy.