První dáma

Autor
Drahoslav a Jan Makovičkovi
Rok
2011
Literární scénář První dáma se vrací do období před vznikem Československé republiky, do posledních let rakouského mocnářství během I. světové války. Příběh je zasazen do pražské atmosféry let 1914-1918, kdy přední čeští politici teprve formulují ideu budoucího samostatného státu. Tradiční obraz silné osobnosti T. G. M. je tu konfrontován s osobním neštěstím, s životem jeho ženy. Její perspektiva pohledu na tuto dobu a na celý chod Masarykovy rodiny se radikálně liší od pojetí, které známe z učebnic dějepisu. Jedním z témat příběhu je i osud cestovního pasu Charlotty Garrigue-Masarykové, který však ona sama nikdy nevyužila k vlastní záchraně. Její oběť umožnila manželovi odejít do exilu a pokračovat tak v práci pro svůj národ. Scénář rozkrývá skryté konflikty a otázky po významu oběti, svobody, vztahu jedince k životnímu poslání, étosu, mýtu i sebezničení.