Poslední zhasne

Autor
Michal Hogenauer
Rok
2020
Komorní drama vypráví o sousedském konfliktu v pohraničí. Zdánlivě tuctový příběh protkaný naschvály a zlými úmysly, pramenícími z růstu mezilidských bariér, včetně katarze, nezakrývá inspiraci Franzem Kafkou. Základní kvality zobrazení jemně stylizovaného světa spočívají ve vytvoření funkční dynamiky, v maximální snaze o vyprávění obrazem, ve vytříbeném citu pro tempo-rytmus a v expresivní „kafkovské“ atmosféře. Filmové postavy jsou pečlivě vystavěné a propracované. Scénář navazuje v tom nejlepším na odkaz československé nové vlny, především těch kinematografických děl, která invenčně využívala podobenství jako prostředku ke kritické reflexi společnosti.