Nemesis (Slavná Nemesis)

Autor
Lenka Kny
Rok
2006
Velkou předností záměru uchopit filmově román Ladislava Klímy Slavná Nemesis je originalita interpretace autorky. Nevydává se na cestu adaptace, ale vybírá si z aktuálního kontextu téma všudypřítomnosti motivu smrti a úzké, nebezpečné hranice mezi světem představ a každodennosti. Lenka Kny jemně vycítila, že svět představ souvisí nejen s individuální fantazií, ale i s tradicí minulosti. Stejně si je vědoma očišťujícího aspektu ironie a parodie, ke které Klímova předloha vybízí.
Slavná Nemesis je příběh o vášnivém Siderovi v zhoubné pasti posedlosti dvojice žen – Orey a Erraty. Autorka jej však posunuje do současné civilní podoby. Pokus směřuje k zachování jádra příběhu s rysy mýtu nebo podobenství a zároveň k možnostem vyprávět jej jako napínavou love story s dramatickými prvky thrilleru.