Na drugu stronu

Autor
CINEART TV Prague dílo autora Jara Riháka
Rok
2010
Tématem literárního scénáře Jara Riháka je dramatická a přitom poněkud méně známá epizoda z pohnutých dějin 20. století. Jde o reálný příběh židovských vystěhovalců, kteří utíkají před nacismem z Evropy do Palestiny na dunajském kolesovém parníku. Počet pasažérů však několikanásobně převyšuje kapacitu lodě. Jádro různorodé komunity tvoří takzvaní „betari“, zástupci radikální židovské mládeže, kteří chtějí v Palestině založit židovský stát.
Originalita Rihákova konceptu spočívá ve věrohodnosti celého příběhu a v soustředění na osudy a motivy několika postav. Ty nejsou zástupnými symboly politických, národních nebo náboženských poměrů té doby, a přece je současnému divákovi zprostředkují lépe, než by to dokázala patetická gesta. Soustředěním a citlivou strohostí dosahuje Rihák dramatického působení – dokáže spojit osobní a obecné.
Autor si navíc zaslouží podporu za neuvěřitelnou energii, kterou vložil do sběru materiálu. Za látkou se skrývají jeho mnohé cesty do Izraele a rešerše v archivech. Příběh, o kterém píše, velice dobře zná. Scénář předpokládá nákladný velkofilm, jenž nemůže vzniknout jinak než se silným koproducentem a ve spolupráci několika zemí.