My tři bratři

Autor
Vít a Pavel Klusákovi
Rok
2007
Námět Pavla a Víta Klusákových vstupuje na tenký led společenské satiry – činí tak ale tvůrčím a nápaditým způsobem. Základem příběhu je poměrně málo známá pohádka Karla Jaromíra Erbena My tři bratři. Reflektuje však naši dobu v aspektech, jež buďto nejsou v českém filmu časté, nebo se v něm objevovaly v nikoli právě nejzdařilejších pokusech. Přesto je navýsost potřebné mluvit o tom, jak se naše společnost stává stále více materialistickou, jak „ďáblu mamonu“ zaprodáváme svou duši. Vše nasvědčuje tomu, že bratři Klusákovi budou mít v originálním přístupu k tomuto tématu šťastnou ruku.