Modelář

Autor
Petr Zelenka
Rok
2015
Premiéra
6.2.2020
Příběh zachycuje návrat hlavního hrdiny do českých poměrů a do české krajiny. Zároveň představuje zprávu o poněkud opožděném zrání mladého muže, o utváření přátelských a milostných vazeb a o hledání místa ve světě. Pod vlivem vnějších okolností a z potřeby vlastní odpovědnosti nad stavem věcí se hrdina rozhodne k radikálnímu a politicky podmíněnému činu, který je motivovaný nejen hledáním spravedlnosti, ale i nepochopením mezilidských vztahů.
Hlavní postava v sobě soustřeďuje naši obecnou zkušenost, emoce i reflexi toho, v čem v současné době žijeme. V dialozích se mísí komediální banalita s pravdou a vážné téma vzpoury s absurdní hrou.