Mistryně

Autor
Bohdan Karásek
Rok
2023
Scénář popisuje složitost životních postojů i reflexe zkušeností ženského světa. Jde o drama vnitřního světa hrdinů v současném světě, kde válka je tak blízko. Dlouhá a často trýznivá konfrontace bývalých manželů je dotykem s hranicí mezi mechanickým rytmem života a životem otevřeným lidské přirozenosti a empatii. Děj se odehrává v neustálém fyzickém pohybu, který spojuje fragmenty minulosti s přítomným prožíváním.