Miky

Autor
Jan Jurek
Rok
2008
Scénář je příběhem čtrnáctiletého chlapce, který hledá sám sebe. Miky žije v rozvrácené rodině a mezi spolužáky se cítí nepatřičně a odlišně. Vyvrcholením jeho beznaděje a vzdoru se stane vulgární napadení třídní učitelky. Jan Jurek se snaží najít kořeny této události. Jeho cílem není šokovat, ale najít schopnosti a cestu k pochopení osobnosti chlapce, který se ani sám v chaosu svých impulzivních myšlenek nevyzná, k porozumění mezi dospělými a dětmi. Nadto díky svému potenciálu, který tkví v upřímnosti, znalosti problematiky a fabulační obratnosti, by mohl dobře oslovit současnou mládež.