Měla jsem štěstí (Maria)

Autor
Jaroslav Kovanda
Rok
2008
Pozoruhodný příběh odehrávající se v oblouku 30 let ve stínu dvou politických režimů. Hlavní hrdinka Maria se jako národnostní – a navíc mimoděk zároveň ideologický – míšenec stane spolu s mnoha dalšími obětí střídajících se vládnoucích diktatur. Je spíše pasivním svědkem událostí, které poznamenávají její život. A přece ve složitém a mnohdy zdrcujícím příběhu má svou, snad nezničitelnou, váhu láska: Vždy se znovu a za nových situací dostává do popředí a čelí lhostejnosti. Historicko-filozofický příběh má velký potenciál stát se po odkrytí některých nosných vztahů silným celovečerním filmem.