Lidské důvody

Autor
Zdeněk Třešňák
Rok
2010
Obsáhlá filmová povídka Zdeňka Třešňáka reflektuje období tuhé totality. Čtveřice mladých lidí se pokusí proniknout přes ostře střeženou hranici na Západ. Čísi zrada způsobí, že jeden mladý muž je zastřelen, dvě dívky skončí v kriminále a poslednímu z protagonistů se podaří utéct. Po mnoha letech se vrací. Vypátrá zrádce, vezme spravedlnost do svých rukou a minulé bezpráví oplácí popravou nebo snad vraždou.
Jde o závažnou látku korespondující s naším vleklým úsilím pochopit současné dějiny a role, které jsme v nich sehráli. Nabízí se zde i napínavý příběh v dobrodružném žánru, který lze rozvinout jako thriller nebo jako krimi. Autor poskytuje čtenáři, resp. divákovi, dostatečnou svobodu se s hrdinou ztotožnit nebo se od něj distancovat.