Les

Autor
Petr Kazda a Tomáš Weinreb
Rok
2022
Scénář vychází z reálných příběhů, jejichž autorská interpretace slibuje silné drama zasazené do venkova a krajiny. Původně soudržná rodina otce Libora prochází postupným rozkladem. Zásadní téma představuje člověk a jeho rozhodnutí, odpovědnost vůči sobě, svým blízkým, společnosti a přírodě. Les je zde nejen metaforou sepětí člověka s přírodou, ale zároveň přímým odrazem našich činů, ideálů, omylů a selhání. Ve své niternosti, bez podbízivosti a okázalosti, směřuje scénář k věrohodnému obrazu současného člověka v daném prostoru a době, a právě díky své pravdivosti tak získává zobecňující nadčasovost.