Láska v nebi (Jizvy)

Autor
Evita Naušová
Rok
2009
Scénář je mimořádný svou až trýznivou přímostí, autentičností a pravdivostí. Přináší přesný obraz vnitřních rozvrácených vztahů jedné rodiny. Hlavní hrdinka se po smrti matky na čas vrací do rodného domu ve zchátralém pohraničním městečku, aby zorganizovala pohřeb. Postupně přitom odkrývá minulost, jizvy letitých křivd uvnitř i vně rodiny. Každá z postav nese na duši stopy osudu, bezradnosti, samoty a trápení, kterým nedokázala čelit.
Text Evity Naušové však přináší ve druhé rovině i další potřebné téma – rozklad obce totiž koresponduje s rozloženými lidskými vztahy v opuštěných Sudetech, které se vzpírají být domovem těch, kteří sem přišli žít.
Dílu nechybí přesvědčivost, jakou obsahují velká sociální témata. Svou formou a jazykem je pozoruhodnou originální prací, která by v případě realizace českému filmu prospěla.