Kola

Autor
Jan Němec
Rok
2020
Děj scénáře vypráví o dvou chlapcích, sedmnáctiletém Viktorovi a dvanáctiletém Andrejovi, kteří – každý z jiných pohnutek – prchají na kolech z dětského domova v Rusku. Cesta je postupně spojuje a katalyzuje jejich osobnostní vývoj. Útěk obou chlapců napříč východní a střední Evropou, jejich neuvědomělé hledání, stejně jako naděje a iluze o vlastních cílech ovšem přicházejí nejen v čase zlomu jejich fyzického dospívání, ale i v době malé schopnosti společnosti reflektovat důvody a podstatu jejich jednání a „pouti“. Empaticky napsaný scénář je nepřímou metaforou neúprosného koloběhu života vzešlého z problematického sociálního zázemí.