Jedna podtržená

Autor
Kateřina Vašků
Rok
2007
Scénář obsahuje konflikt, v jehož středu je rozhodování dospívajícího děvčete o své budoucnosti na pozadí manželského rozvratu rodičů. Věrohodně vykreslené charaktery postav, silná dějová linie a atraktivní prostředí baletní školy nabídne v případě dopracování scénáře a následné realizace divákům jímavý životní příběh.