Jako v ráji

Autor
Lucia Klein Svoboda
Rok
2017
Čtyři příběhy zasazené do středoevropského prostoru mapují partnerské soužití mezi lidmi pocházejícími z odlišných částí světa. Pravdivě vylíčené kulturní pozadí jednotlivých postav, střety různých kultur a prolínání linie vyprávění tvoří komplexní i nejednoznačný obraz o soužití v dnešní globální době. Scénář zejména svým sdělením a mezinárodním rozměrem přesahuje teritorium středoevropské kinematografie a blíží se formátu kontinentálního filmu.