Il Boemo

Autor
Petr Václav
Rok
2014
Premiéra
20.10.2022
Autorský dlouhodobý projekt o osudu českého hudebního skladatele Josefa Myslivečka. Opírá se o pečlivě shromážděný materiál, korespondenci i nedávné archivní nálezy a studie. V žádném případě však nejde o pouhý explicitní životopis dříve opomíjeného význačného umělce, Mozartova přítele a rádce.
K historickému materiálu a k památce skutečných osob přistupuje autor objektivně a s respektem. Snaží se být přesný tam, kde se dochovala svědectví o jeho životě, věrný duchu jeho doby, avšak jeho vyprávění je fikcí. Již v roce 2011 získal Petr Václav za námět s názvem Il Boemo od FILMOVÉ NADACE šek na 100 000 Kč.