Il Boemo

Autor
Petr Václav
Rok
2011
Námět režiséra Petra Václava o životních osudech českého skladatele Josefa Myslivečka patří bezesporu k nejzajímavější a nejhlouběji zpracované látce, která byla v tomto roce nadaci nabídnuta. Autor se dotýká tří základních témat: vzestupu a pádu uměleckého talentu, vztahu domova a světa v životě skladatele a v neposlední řadě předurčenosti sociálních aspektů člověka 18. století.
Petr Václav svůj příběh buduje jako monumentální triptych. V první části sleduje skladatelovy umělecké počátky během pobytu v Benátkách. Následuje strmý skladatelský a společenský úspěch. Finále nabízí akt vnitřního i společenského pádu, kdy Mysliveček podléhá své nemoci znemožňující jeho kariéru virtuosa a skladatele. Dramatické napětí vytváří zejména jeho vztah k W. A. Mozartovi a zobrazení jejich obdobného, ale zároveň zcela odlišného, uměleckého odkazu.
Autor svůj scénář dopracoval do podoby scénáře, který byl nadací následně oceněn v roce 2014.