Homo Ilusion

Autor
Karel Rada
Rok
2008
Mozaikovitě skládaný příběh hlavního hrdiny Marka se odehrává v rozmezí 20 let (1982– 2002). Marek balancuje mezi svou minulostí a současným životem. Snaží se najít útěchu mezi lidmi a pomocí halucinogenů i ve vlastním nitru; inspirací je mu i prastrýc Hans, který se jen stěží vyrovnává se svým osudem sudetského Němce. Homo Ilusion představuje pozůstatek ze scénáře, který autor plánoval jako svůj absolventský na FAMU. Příběh působí neotřele a popisuje samotnou dřeň, ať už životních situací postav či pozadí doby, v níž se tyto situace odehrávají.