Hlava, ruce, srdce

Autor
David Jařab
Rok
2006
Premiéra
18.11.2010
Jařabův projekt se zabývá nově aktualizovaným tématem rozpadu tradičních hodnot. Mizející svět zakotvený v tradici se na jedné straně střetává s účelovým pojetím racionality a na straně druhé s povrchní hrou a tajemstvím. Látka zasazená do hraniční doby první světové války není ovšem historickým obrazem. Spíše se jedná o komorní drama, v němž se fikce a imaginace mísí s odkazy na konkrétní dějinné události, jejich symboličnost, i skrytou kriminální zápletku. Rozpracovaná látka (předložený text je z části literárním scénářem, povídkou, z části sběrem materiálu k ikonografii hlavních postav) je pokusem o typické autorovo podobenství dnešního stavu civilizace zakotvené, jak říká - „v ironické obskurnosti“ střední Evropy. Právě tímto kulturním zařazením by projekt mohl být i atraktivní nejenom pro domácí kontext.