Eminence J.M.

Autor
Jan Němec
Rok
2006
Námět odkazuje na konkrétní situaci a postavy Československa sedmdesátých let 20. století. Tajemství záhadně přerušeného autorova odletu do exilu 11.července 1974 se promění v intuitivní nečekané setkání s Jiřím M., okruhem přátel a vlastními generačními vrstevníky. Ti jsou v tomto náhle vymezeném čase nahlíženi jak s odstupem, tak s poukazy na vrstvy vynořujících se vzpomínek. Eminence J.M. je muž, jenž prochází od konce třicátých let českou kulturní historií i její každodenností, je zprostředkovatelem tradice, ale i ctěnou iluzí kulturních mýtů, rituálů a chování, pamětí i majitelem tajemství. Tento spisovatel žijící v muzeu vlastního slavného otce se stává režisérovým zasvětitelem i průvodcem přes vratkou hranici nucené cesty ke svobodě.