Důl Barbora

Autor
Miroslav Bambušek
Rok
2010
Důl Barbora je filmovou povídkou silné autorské razance a výrazného tvůrčího postoje a zaujetí. Tématem je vztah atmosféry dolu či spíše obecněji prostředí energetických zdrojů a ekonomicko-politické moci. Bambuškovou velkou předností je mimořádná schopnost věrohodně zobrazit tvrdé sociální poměry i běžné situace. Zobrazuje je prostřednictvím konfliktů v trendech moderní společnosti, která nekonečně hladoví po energii a zdrojích v závislosti na věčné iluzi stálého růstu.
Autorovým základním postojem k této realitě je její syrové nazírání – bez příkras, bez jakékoli stylizace či estetizace. To vše paradoxně odkrývá v načrtnutých obrazech poněkud nečekané metaforické odkazy k vyprázdněnosti světa, jehož jsme součástí.
Kromě zmíněných poselství, která nejsou autorem předkládaná prvoplánově, nabízí námět pevný dramatický oblouk a je dostatečně silný k napsání dobrého scénáře.