Domestik

Autor
Adam Sedlák
Rok
2015
Premiéra
27.9.2018
Drsný příběh morálního i fyzického rozpadu jednoho sportovce a jednoho vztahu svým přesahem krutě vypovídá o celé společnosti, která je natolik posedlá sama sebou, až přestala vnímat okolí a ztratila pojem o souvislostech. Hlavní hrdina, druhořadý člen profesionální cyklistické stáje, se snaží dosáhnout úspěchu a uznání za každou cenu. A to i za pomoci zakázaných podpůrných prostředků. Podobně také jeho žena neváhá sáhnout po nejrůznějších vylepšeních.
Na malém prostoru a v komorním obsazení je zachyceno soužití dvou lidí, kterým obsesivní rituály a pravidla znemožňují vnímat toho druhého, pochopit ho, rozumět mu a vidět ho. Vzdalují se od sebe a pomalu se přibližují k momentu, kdy vzájemný cit skomírá.