Domácí péče

Autor
Stanislav Horák
Rok
2014
Premiéra
15.7.2015
Domácí péče je příběhem hrdinky, která se vyrovnává s vlastní smrtelností. Film chce vtáhnout diváka do jejího světa a umožnit mu – skrze cestu této hrdinky – uvědomit si svoji vlastní smrtelnost. Vážné téma nabízí vybalancovanou směs tragiky a komiky, provokace a porozumění, naděje a neúprosné reality, dojemné citovosti a střízlivé pravdy. Přináší plastický, vrstevnatý příběh, vzdorující prázdnosti „lehké zábavy“ a nudě „vážného filmu“.